DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC PHẦN: TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ LOẠI THỂ

DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

MÔN: LÍ LUẬN VĂN HỌC

PHẦN: TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ LOẠI THỂ

(Dùng cho sinh viên ĐHSP  Ngữ Văn - từ k52 trở đi)

----------------------------

HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN

 

Công thức xác lập đề thi: 01 đề (10 điểm) = 1 câu  (loại 4,0 điểm) + 1 câu (loại 6,0 điểm).

 

I. LOẠI CÂU 4,0 ĐIỂM

 

Câu 1:Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, vai trò và mối quan hệ trong đời sống của tác phẩm văn học.

Câu 2: Nêu khái niệm và đặc điểm của nhân vật chính, nhân vật trung tâm, nhân vật phụ.

Câu 3: Anh (chị) hãy làm sáng rõ sự lí giải chủ đề trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Câu 4:Hãy chỉ ra các thành phần: thắt nút, phát triển, cao trào, mở nút trong cốt truyện bi kịch Rômêô và Juliet của Sêcxipia.

Câu 5:Căn cứ vào đối tượng đã tạo nên cảm xúc của nhà thơ, anh (chị) hãy phân loại thơ trữ tình.

Câu 6:Nêu khái niệm nhân vật trữ tình và nhân vật trong thơ trữ tình. Vận dụng lí thuyết đó để chỉ rõ hai loại nhân vật trên trong bài ca dao sau đây:

Thuyền ơi có nhớ bến chăng?

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

                           (Trích Vũ Ngọc Phan (2005), Tục ngữ - Ca dao - Dân ca, NXB Giáo dục).

Câu 7:Phân biệt các thể loại: truyện thơ, trường ca, thơ trường thiên.

Câu 8:Hãy làm sáng rõ đặc điểm của thể loại ngụ ngôn.

Câu 9:Trình bày khái quát những đặc điểm về hành động và cốt truyện của kịch bản văn học.

Câu 10:Trình bày những đặc điểm cơ bản của bi kịch.

Câu 11: Trình bày những đặc điểm cơ bản của hài kịch.

Câu 12:Phân tích nội dung trần thuật người thật, việc thật của tác phẩm kí văn học.

Câu 13: Trình bày quan niệm, tính chất, phạm vi, mức độ của vấn đề hư cấu trong tác phẩm kí văn học.

Câu 14:Nêu những hiểu biết của anh (chị) về thể thơ lục bát.

Câu 15:Nêu những hiểu biết của anh (chị) về thể thơ song thất lục bát.

 

II. LOẠI CÂU 6,0 ĐIỂM

 

Câu 1:Trình bày khái niệm tính chỉnh thể và phân tích cấu trúc chỉnh thể của tác phẩm văn học.

Câu 2:Anh (chị) hãy nêu khái niệm và phân tích đặc điểm của đề tài.

Câu 3:Anh (chị) hãy nêu khái niệm và phân tích đặc điểm của chủ đề.

Câu 4:Nêu khái niệm và đặc điểm của nhân vật chức năng, nhân vật loại hình, nhân vật tư tưởng, nhân vật tính cách.

Câu 5:Phân tích phương diện kết cấu để làm sáng rõ nội dung và nghệ thuật bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chủ tịch.

Câu 6:Trình bày kết cấu hình tượng của tác phẩm văn học.

Câu 7:Hãy phân tích các thành phần của lời văn nghệ thuật.

Câu 8: Hãy làm sáng rõ đặc điểm nội dung của tác phẩm trữ tình.

Câu 9:Phân tích đặc điểm ngôn ngữ thơ trữ tình.

Câu 10:Hãy làm sáng rõ đặc điểm nội dung của tác phẩm tự sự.

Câu 11:Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm hình thức của tác phẩm tự sự.

Câu 12:Hãy phân tích những đặc trưng cơ bản của thể loại anh hùng ca.

Câu 13: Trình bày ngắn gọn những đặc điểm của thể loại tiểu thuyết.

Câu 14:Nêu những hiểu biết của anh (chị) về thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

Câu 15:Hãy làm sáng rõ những đặc điểm của thể cáoqua tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

 

 T. J. Logan Jersey