BỘ MÔN TIẾNG VIỆT

 

 

 NGUYỄN HOÀNG YẾN (Trưởng bộ môn)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

Năm sinh:

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email:

 

 TRẦN THỊ LAN ANH

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Lan Anh

Năm sinh: 1979

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 01258680942

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 LÊ THỊ HÀ

 

 

 

Họ và tên:  Lê Thị Hà

Năm sinh: 1967

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0948318667

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 BÙI THANH HOA

 

 

 

Họ và tên: Bùi Thanh Hoa

Năm sinh: 1981

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912559633

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Năm sinh:

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 1985

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0976458678

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LÒ THỊ HỒNG NHUNG 

 

 

 

Họ và tên: Lò Thị Hồng Nhung

Năm sinh: 1980

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0912512727

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 HÀ THỊ MAI THANH

 

 

 

Họ và tên: Hà Thị Mai Thanh

Năm sinh: 1986

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984568889

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 BÙI KIM TUYẾN

 

 

 

Họ và tên: Bùi Kim Tuyến

Năm sinh: 1962

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 091436055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 T. J. Logan Jersey