TIN VỀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CỦA BỘ MÔN TIẾNG VIỆT - KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TIN VỀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CỦA BỘ MÔN TIẾNG VIỆT - KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

                                                                       ThS. Lê Thị Hà - Khoa Ngữ văn

          Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Tây Bắc, Bộ môn Tiếng Việt đã xây dựng kế hoạch Hội thảo chuyên đề Tiếng Việt. Hội thảo sẽ là dịp để mỗi giảng viên giảng dạy trực tiếp môn Tiếng Việt kiểm nghiệm lại kiến thức, đi sâu tìm hiểu thêm những vấn đề mà cá nhân hoặc đồng nghiệp chưa tìm tòi, khơi mở và là cơ hội giao lưu kiến thức chuyên môn. Hội thảo chuyên đề góp phần đẩy mạnh công tác giảng dạy, kết hợp nghiên cứu khoa học với thực tiễn và hoàn thành nhiệm vụ năm học.

          Hội thảo là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa to lớn vì bổ trợ kiến thức cho chuyên ngành giảng dạy, nắm bắt và cảm thẩu tình hình vận động thực tại của tiếng Việt nói chung, trong đó, có sự đối chiếu, so sánh với một số tiếng địa phương khác trong khu vực, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các giảng viên trong Bộ môn Tiếng Việt, sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc; cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo khoa đã tiến hành Hội thảo chuyên đề Tiếng Việt vào hồi 8 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2018 tại Văn phòng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc.

          Đến dự Hội thảo có PGS- TS. Bùi Thanh Hoa, Trưởng khoa Ngữ văn, cùng các đồng chí giảng viên trong Bộ môn Tiếng Việt. Sau khi nghe lời đề dẫn của TS. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng bộ môn Tiếng Việt chủ trì hội thảo, cùng lời phát biểu của đồng chí Chủ nhiệm khoa Ngữ văn về mục đích, yêu cầu của cấp bộ môn về nội dung  hội thảo chuyên đề. Sau lời phát biểu, từng giảng viên trong Bộ môn trình bày báo cáo với các nội dung:

+ Nghiên cứu danh từ đơn vị trong cấu trúc của danh ngữ tiếng Mông.

          + Bước đầu tìm hiểu về thành phần câu trong tiếng Thái.

          + Dạy tiếng Việt bằng hình ảnh cho Lưu học sinh Lào.

+ Bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa tộc của kho tàng Quám chiến láng của người Thái.

+ Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào tại trường Đại học Tây Bắc.

+ Đặc điểm tri nhận về cách thức ứng xử với môi trường tự nhiên qua từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam.

+ Ẩn dụ ý niệm Thời gian là con người trong thơ Lưu Quang Vũ.

Sau đó, các thành viên tham gia hội thảo tiến hành nhận xét, phản biện về các nội dung báo cáo với một tinh thần hăng say, phấn khởi và đầy trách nhiệm. Mỗi báo cáo là những phát hiện mới, nghiên cứu những nội dung kiến thức có tính thời sự, áp dụng trong thực tế học tập của sinh viên đại học, cũng như Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và công tác giảng dạy của giảng viên trong Nhà trường. Hội thảo đã đóng góp những ý kiến bổ ích để cho các giảng viên trong bộ môn có thể chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo với kết quả tốt nhất. Trên tinh thần đó, đồng chí chủ trì hội thảo đã kết luận: với thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, hội thảo đã đạt được mục đích, nhiệm vụ đặt ra và thu được những thành quả tốt đẹp.

                                        

 

 

 T. J. Logan Jersey