DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Tây Bắc

 

          Chương trình giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học (dạy học định hướng kết quả đầu ra) đã được đề cập nhiều từ những năm 90 của thế kỷ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng quốc tế. Ở Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu dự thảo xây dựng các năng lực chung theo hướng tiếp cận năng lực gồm 8 năng lực, chia ra làm 3 nhóm: năng lực làm chủ và phát triển bản thân, năng lực quan hệ xã hội và năng lực công cụ. Trên cơ sở các năng lực này, chương trình nội dung các môn học được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển các năng lực ở người học.

Nhằm giúp các thầy cô giáo và các bạn sinh viên có thêm những nhận thức và định hướng về vấn đề này, chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn chuyên khảo: Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường Phổ thông của hai tác giả Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh Hội, do nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành.

 

 

Cuốn sách gồm 168 trang, gồm 6 chương và được chia thành 3 phần chính:

-       Phần I: Một số vấn đề chung về hình thành và phát triển năng lực người học ở trường Phổ thông Trung học. Phần này đưa ra những kiến thức khái quát về năng lực, phân loại năng lực, hệ thống năng lực chung và năng lực chuyên biệt đặc thù ở một số môn học cần được hình thành và phát triển cho người học.

-       Phần II: Định hướng dạy học tiếp cận năng lực ở trường phổ thông. Phần này phân tích nội dung chương trình và xây dựng các biện pháp hình thành và phát triển năng lực người học, cách vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong giờ học và một số thiết kế chuyên đề thể nghiệm.

-       Phần III: Kiểm tra - đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học. Phần này cung cấp những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá như khái niệm, mục tiêu, đặc trưng, phân loại, yêu cầu của kiểm tra đánh giá… Đồng thời xây dựng quy trình đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực.

Các thầy cô giáo, các bạn sinh viên có thể đặt mua sách theo đường dẫn: http://nxbdhsp.edu.vn/trung-tam-sach/tu-sach-boi-duong-giao-vien/day-hoc-theo-dinh-huong-hinh-thanh-va-phat-trien-nang-luc-nguoi-hoc-o-truong-pho-thong.html. Giá bìa sách: 50.000 đồng.

Trong điều kiện tài liệu bồi dưỡng và hướng dẫn về chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực còn hạn chế, chúng tôi hi vọng cuốn chuyên khảo này có thể giúp ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

 

 

 T. J. Logan Jersey