Lịch công tác tuần từ 12/9- 18/9/2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 12/9/2016 đến 18/9/2016)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(12/9)

- Làm việc với các đoàn cán bộ các tỉnh Bắc Lào đưa LHS nhập học – PH1 (cả tuần)

- Các khoa nộp kết quả điểm rèn luyện kỳ 2 năm học 2015 – 2016 về phòng CTCT&QLNH.

- 14h00: Họp BTC Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 – PH2

TP: Theo QĐ

- 16h00: Họp xét thu nhập tăng thêm – PH2

TP: BGH, BTV CĐCS, đại diện phòng TCCB, KTTC

 

BA

(13/9)

- Các khoa nộp danh sách SV đề nghị khen thưởng về phòng CTCT&QLNH.

- 9h00: Nhà trường làm việc với chuyên gia dự án JICA – PH2

TP: Đại diện BGH, đại diện phòng KHCN&HTQT, khoa Nông Lâm, các cán bộ trực tiếp làm việc với chuyên gia.

- Các sinh viên đăng ký làm đề tài bổ sung nộp bản đăng ký về VPK cho đ/c Tụa.

- 16h00: Lễ ký kết hợp đồng biên soạn lịch sử đảng bộ Thuận Châu
TP: Thường trực đảng ủy

 

(14/9)

- 8h00: Họp HĐ Thẩm định giá – PH2

- 14h00: Phòng CTCT&QLNH làm việc với trợ lý các khoa về công tác quản lý SV – PH1

- 14h30: Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Ngữ văn năm học 2016- 2017. TP: Toàn thể CBGV Khoa Ngữ văn.

 

NĂM

(15/9)

- 8h00: Họp BBT website, BBT bản tin Nội bộ và các bộ phận giúp việc: Bộ phận bản tin Nội bộ, Bộ phận website, Bộ phận Quản trị web – PH2

 

- 19h30: Tết Trung thu – Nhà ăn SV

TP: Toàn thể con CB, GV trong trường

SÁU

(16/9)

- 7h30: Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 – Hội trường lớn

TP:Theo KH

 

 

 

 

 

 

BẢY

(17/9)

 

 

- 19h30: Giao lưu văn nghệ chào mừng SV K57 – Hội trường lớn

TP: khách mời, BCH HSV, toàn thể K57

CN

(18/9)

 

 

 

 

 

Lịch công tác tuần từ 5/9 đến 11/9/2016

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 05/9/2016 đến 11/9/2016)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(05/9)

- Các khoa chỉ đạo xét kết quả rèn luyện cho sinh viên kỳ II, năm học 2015 – 2016

- Phòng KTTC phát tiền thi đua khen thưởng tập thể từ 5/9 đến 7/9

- 7h30: Lễ Khai giảng trường Chu Văn An – Hội trường lớn

 

- 15h00: Họp xếp loại CB, CC, VC tháng 8/2016 – PH2

 

BA

(06/9)

- 8h00: Giao ban công tác tháng 9 năm 2016 – PH2

- 14h00: Họp BTC Lễ Khai giảng khóa học 57, năm học 2016 – 2017.

Tp: Theo QĐ

 - 16h00: Họp BTC Lễ Bế giảng khóa đào tạo Tiếng Việt dành cho LHS Lào – PH2

Tp: Theo QĐ

 

(07/9)

- 8h00: Họp HĐ tự đánh giá và Ban thư ký – PH2

TP: Theo QĐ số 696, 697 ngày 30/8

- 10h00: Xét ĐRL lớp K55 ĐH Văn

-10h45: Xét ĐRL lớp K55 CĐSP Văn

- 14h00: Họp BCĐ Tuần sinh hoạt công dân – PH2

- 15h00: Họp BTV Đoàn trường – VP Đoàn

 

NĂM

(08/9)

8h00: Xét ĐRL lớp K56 ĐH Văn

9h00: Xét ĐRL lớp K54 ĐH Văn A

10h00: Xét ĐRL lớp K54 ĐH Văn B

- 15h00: Họp BCH Đoàn trường – PH1

 

SÁU

(09/9)

 

 

 

BẢY

(10/9)

- 8h00: Lễ Bế giảng khóa đào tạo Tiếng Việt dành cho LHS Lào – Hội trường lớn

TP: Theo KH

- 8h30: Dự án SFIRIA làm việc với đoàn chuyên gia JICA – PH2

 

- Tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K57 các khoa LLCT. Ngoại ngữ, khối ĐH khoa THMN (Có lịch cụ thể gửi các khoa) – Hội trường lớn

 

CN

(11/9)

- Tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K57 các khoa LLCT. Ngoại ngữ, khối ĐH khoa THMN (Có lịch cụ thể gửi các khoa) – Hội trường lớn – Cả ngày

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/12 - 28/12/2014)

LỊCH CÔNG TÁC

 

Buổi

Thứ

SÁNG

 

CHIỀU

TỐI

 

 

2

(22/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

23/12

 

 

 

- 8h: Họp lãnh đạo Trường (BTV Đảng ủy + BGH) – PH2

 

- 10h: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương

+ PH2

+ TP: Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

4

24/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

25/12

 

 

- Các đơn vị gửi báo cáo tháng (qua email) vè kết quả xếp loại CB, VC tháng 12 và quý IV/ 2014 về Phòng HCTH (qua đ/c Linh)

 

 

 

- 15h: Họp BCH Đoàn trường

(VPĐ)

 

 

6

26/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

27/12

 

 

- Làm việc bù ngày 02/01/2015           

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác tuần từ 29/2 đến 6/3/2016

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 29/02/2016 đến 06/3/2016)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(29/02)

Các cố vấn học tập tổng hợp tình hình QLSV qua sổ QLSV để Phòng chức năng đến kiểm tra.

- 15h00: Họp chi đoàn Văn phòng – PH4

- 16h00: Họp chi bộ Đào tạo – PH2

 

BA

(01/3)

- 8h30: Họp Ban Công tác, Tổ giúp việc xây dựng báo cáo thực trạng và định hướng quy hoạch chiến lược – PH2

TP: Theo QĐ

- 15h00: Họp chi bộ phòng CTCT-QLNH – PH4

- Phòng CTCT-QLNH kiểm tra việc lập sổ QLSV khoa Sử Địa – VP khoa.

 

(02/3)

- Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập (từ 02/3 đến 04/3)

- Các đơn vị nộp KH năm học điều chỉnh về phòng HCTH.

- 9h00: Họp HĐ xét TCXH cho K56 và xét bổ sung K53 ĐH, K54, K55, K56 ĐH, CĐ học kỳ I, năm học 2015 – 2016 – PH2

TP: Theo QĐ

- 10h30: Khoa họp mặt với các GV Tổ Phương pháp và lớp trưởng các lớp K54 ĐHSP A, B và K55 CĐ.

- Phòng CTCT-QLNH kiểm tra việc lập sổ QLSV khoa THMN – VP khoa.

- 15h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ VLVH – PH2

TP: Theo QĐ số 95/QĐ-ĐHTB

- 15h30: Tổng kết kiến tập sư phạm – PH2

TP: BGH, phòng ĐTĐH, CTCT&QLNH, Đoàn TN, các khoa SP, Trưởng các đoàn KTSP

 

NĂM

(03/3)

 

 

- 14h00: Họp Hội đồng xếp loại CB,CC,VC – PH2

- 15h00: Họp Ban chỉnh sửa Quy chế Thi đua – Khen thưởng – PH2

TP: Theo QĐ

- 16h00: Họp HĐ Kiểm kê tài sản + HĐ Thẩm định giá – PH1

 

SÁU

(04/3)

- 8h00: Họp Tổ thẩm định BCTC các trung tâm trực thuộc – PH2

TP: BGH, Phòng TCCB, HCTH, QTCSVC, Lãnh đạo, phụ trách tài chính các trung tâm.

- Phòng CTCT-QLNH kiểm tra việc lập sổ QLSV khoa Toán – Lý - Tin – VP khoa.

- Nhà trường ký kết thỏa thuận hợp tác với Huyện Thuận Châu

 

BẢY

(05/3)

 

 

 

CN

(06/3)

- 8h00: Trường Chu Văn An triển khai công tác RLNVSP cho SV – Hội trường lớn

TP: K54 ĐHSP, K55 CĐSP (trừ THMN)

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (15/12 - 21/12/2014)

LỊCH CÔNG TÁC

 

Buổi

Thứ

SÁNG

 

CHIỀU

TỐI

 

 

 

 

 

2

 

 

8h: Họp các lớp trưởng (VPK)

 

9h: Họp chi đoàn GV CB (VPK)

 

Nghiệm thu đề tài cấp trường của CB GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

17h: Tổng duyệt chương trình HỘI THI SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC

 

 

 

 

4

 

 

Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

 

- Các lớp trưởng lên lấy tờ Hướng dẫn tra cứu lịch thi trên cổng thong tin đào tạo Edusoft web (gặp thầy Tụa)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

8h: Họp triển khai công tác kiến tập sư phạm (PH2)

(TP: Trưởng, phó đoàn kiến tập)

 

 

 

19h30: Hội thi SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC

- sân nhà A

- toàn thể sinh viên và GV CB

 

 

 

7

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey