KẾ HOẠCH (tổ chức cuộc thi thiết kế, sáng tạo sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Bắc)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA NGỮ VĂN

SỐ 02/KH-KNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                            Sơn La, ngày 15/9/2014

 

KẾ HOẠCH

(tổ chức cuộc thi thiết kế, sáng tạo sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Bắc)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỉ niệm 55 năm thành lập trường, tuyên truyền giá trị văn hóa dân tộc, các sản phẩm đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

- Khuyến khích ý thức sáng tạo và bảo tồn giá trị sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc  Tây Bắc của sinh viên trong Nhà trường, nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa và ý thức bảo tồn phát huy giá trị và sản phẩm văn hóa truyền thồng của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

- Phát hiện biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cuộc thi.

2. Yêu cầu

-Tổ chức cuộc thi rộng rãi trong sinh viên toàn khoa. Các sản phẩm phải do chính tác giả, hoặc nhóm tác giả (từ 2- 5 người) sáng tạo, thiết kế và thuyết trình về phương pháp tiến hành.

- Lựa chọn những sản phẩm thi có chất lượng để trao giải.

- Các sản phẩm dự thi không trả lại cho tác giả, được lưu giữ tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

II. ĐỐI TƯỢNG, TÊN SẢN PHẨM, HÌNH THỨC  

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Khoa

2. Tên sản phẩm dự thi và các hình thức thi

- Sản phẩm thổ cẩm: khăn piêu, khăn quàng, khăn tay, túi xách, ví, địu trẻ em, ghế đệm...

- Sản phẩm mĩ nghệ: các sản phẩm làm từ chất liệu khác nhưng mang màu sắc truyền thống các dân tộc Tây Bắc.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ thàng 6/2014 đến tháng 12/2014. Thu sản phẩm hạn cuối vào ngày 05/11/2014.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải nhất: 900.000/loại sản phẩm

Giải nhì: 700.000/ loại sản phẩm

Giải ba: 500.000/loại sản phẩm

Giải KK: 300.000/loại sản phẩm

Thiết thực chào mừng 55 năm thành lập Trường, BCN Khoa Ngữ văn đề nghị các cố vấn học tập triển khai nghiêm túc cuộc thi đến các lớp sinh viên góp phần nâng cao nhận thức và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Bắc.

Nơi nhận             

- Cố vấn học tập;                                          

- Các lớp sinh viên;

- Website Khoa.

 

PHÓ TRƯỜNG KHOA

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Huyền

 

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey