KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014 – 2015

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌCTÂY BẮC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGỮ VĂN                                     Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

Số: 13 /KH-NV

Sơn La, ngày  tháng 11  năm 2014

 

KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi nghiệp vụ sư­ phạm nhằm tăng c­ường hiểu biết, kĩ năng nghiệp vụ sư­ phạm cho sinh viên, tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ s­ư phạm trong khoa..

- Qua hội thi, khoa có cơ sở để đánh giá năng lực thực hành, kĩ năng nghiệp vụ s­ư phạm của sinh viên, qua đó rút kinh nghiệm và bổ sung những nội dung, phương pháp rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm cho sinh viên.

2. Yêu cầu

- Sinh viên phải chuẩn bị chu đáo, tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các nội dung thi phải chuẩn bị kĩ lưỡng, phong phú về nội dung, thiết thực và phù hợp với chư­ơng trình đào tạo.

- Các thành viên trong ban giám khảo phải đánh giá khách quan, khích lệ được sinh viên trong quá trình tham gia hội thi.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - Thời gian dự kiến: 7h30 ngày 22 tháng 11 năm 2014

          - Địa điểm: Văn phòng khoa và các phòng học tầng 4, tầng 5 khu nhà A

 

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI T­ƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung thi

- Xử lý tình huống sư phạm

          - Trình diễn tác phẩm văn học

          - Chế tạo đồ dùng dạy học

- Viết bảng

- Giảng văn

- Giảng tiếng Việt

- Hùng biện

2. Đối tượng dự thi

2.1. Khóa 52 và 53(6 lớp) dự thi 05 nội dung sau:

- Xử lý tình huống sư phạm: Mỗi lớp cử tối đa 07 sinh viên lập thành 1 đội.

- Chế tạo đồ dùng dạy học:Mỗi lớp cử tối đa 05 sinh viên lập thành 1 đội.

- Giảng văn: Mỗi lớp cử 03 sinh viên (18 sinh viên).

- Giảng tiếng Việt: Mỗi lớp cử 03 sinh viên (18 sinh viên).

- Hùng biện: Mỗi lớp cử 01 sinh viên.

2.2. Khóa 54 và 55 ( 5 lớp) dự thi 03 nội dung sau:

- Trình diễn tác phẩm văn học: Mỗi lớp 3 sinh viên (15 SV).

- Viết bảng: Mỗi lớp 3 sinh viên (15 SV).

- Hùng biện: Mỗi lớp cử 01 sinh viên.

          * Các lớp gửi danh sách sinh viên tham dựcác nội dung thi về văn phòng kha trước ngày 18/11/2013.

 

IV. HÌNH THỨC VÀ THỂ LỆ THI

1. Phần thi xử lý tình huống sư phạm

Mỗi đội thi chuẩn bị một tình huống sư phạm dưới hình thức sân khấu hoá (có kèm đáp án) để yêu cầu đội bạn đưa ra phương án xử lý. Phần thi này diễn ra theo từng cặp kế tiếp theo thứ tự bốc thăm giữa các đội.

- Thời gian:

+ Thời gian của tình huống: 4 phút

+ Thời gian suy nghĩ: 1 phút

+ Thời gian xử lý: 2 phút

+ Thời gian đáp án: 2 phút

(Lưu ý: thời gian nội dung này không được sử dụng cho nội dung khác)

- Điểm thi được chấm theo các mục sau

+ Tình huống tốt, nêu được vấn đề sư phạm có tính thời sự, thường gặp.

+ Đáp án hay, giải quyết được tình huống, có tính giáo dục.

+ Xử lý hay, giải quyết được tình huống, có tính giáo dục.

          2. Phần thi trình diễn tác phẩm văn học

          Mỗi sinh viên tham gia chuẩn bị một tác phẩm văn học (đọc diễn cảm thơ, kể tóm tắt truyện hoặc đọc một trích đoạn văn xuôi...) đảm bảo tính tư tưởng, tính giáo dục.

- Thời gian tối đa: 05 phút

          3. Phần thi chế tạo đồ dùng dạy học

          Mỗi lớp dự thi chế tạo 01 đồ dùng dạy học phù hợp với bài học, môn học, dễ sử dụng và tần số sử dụng cao; thuyết minh trên sân khấu.

- Thời gian thuyết minh: 05 phút

4. Phần thi viết bảng

Mỗi thí sinh viết bảng một đoạn văn hoặc đoạn thơ do BTC chuẩn bị, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thời gian thi: 05 phút

5. Phần thi giảng Văn

Mỗi thí sinh tham gia dự thi chuẩn bị trước bài soạn giảng, nộp giáo án dự thi cho Ban Tổ chức trước ngày thi 3 ngày, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thí sinh giảng một nội dung trong bài soạn theo yêu cầu của Ban Giám khảo. Thời gian tối đa: 10 phút.

6. Phần thi giảng tiếng Việt

Mỗi thí sinh tham gia dự thi chuẩn bị trước bài soạn giảng, nộp giáo án dự thi cho Ban Tổ chức trước ngày thi 3 ngày, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thí sinh giảng một nội dung trong bài soạn theo yêu cầu của Ban Giám khảo. Thời gian tối đa: 10 phút.

7. Phần thi hùng biện

Mỗi thí sinh bốc thăm 01chủ đề hùng biện, chuẩn bị trong 2 phút, trình bày trong thời gian tối đa 10 phút.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Tổ chức

          - Đ/C. Bùi Thanh Hoa - Trưởng khoa - Trư­ởng ban

          - Đ/C. Phạm Thị Phương Huyền – Phó Trưởng khoa -  Phó ban

- Đ/C. Trần Thị Thanh Hồng - Trưởng Bộ môn PPDH Ngữ văn

          - Đ/C. Hà Thị Hải - Ủy viên

          - Đ/C. Ngô Thị Phượng - Ủy viên

          - Đ/C. Lê Thị Hà - Ủy viên

          - Đ/C. Giàng A Tụa - Ủy viên

          - Đ/C. Phạm Việt Hùng - Thư ký.

          Ban Tổ chức có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thi.

2. Ban giám khảo

- Thành phần Ban Giám khảo cho mỗi phòng thi là 3 thành viên.

- Từng thành viên trong Ban Giám khảo cho điểm độc lập, thư­ kí tổng hợp và công bố kết quả sau buổi thi tại hội trường.

- Các tiểu ban giám khảo tự  xây dựng thể lệ thi, rađề và đáp án chấm (nhóm trưởng chủ trì). Các nội dung trên gửi về BTC trước ngày 18/11/2014 cho đồng chí Phạm Thị Phương Huyền (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

          2.1. Thi viết bảng (1 phòng – 15 SV- 8 lượt thi)

- Đ/C. Nguyễn Thị Hoa - nhóm trưởng

- Đ/C. Nguyễn Thị Lan Phương

- Đ/C. Lò Thị Hồng Nhung

2.2. Thi xử lý tình huống sư phạm (1 phòng – 6 đội thi)

- Đ/C. Trịnh Thị Hồng - nhóm trưởng

- Đ/C. Phạm Thị Phương Huyền

- Đ/C.  Lê Thị Hà

2.3. Thi Chế tạo đồ dùng dạy học, (1 phòng – 6 đội thi)

- Đ/C. Nguyễn Trung Kiên- nhóm trưởng

- Đ/C. Nguyễn Diệu Huyền

- Đ/C. Nguyễn Ngọc Mai

2.4. Thi trình diễn tác phẩm văn học (1 phòng – 15 SV)

- Đ/C. Lê Thị Xuân Liên - nhóm trưởng

- Đ/C. Lê Văn Tâm

- Đ/C. Hà Mai Thanh

          2.5. Thi giảng Văn (1 phòng - 18 SV)

- Đ/C. Trần Thị Thanh Hồng - nhóm trưởng

- Đ/C. Ngô Thị Phượng

- Đ/C. Hà Thị Hải

2.6. Thi Giảng Tiếng Việt (1 phòng - 18 SV)

- Đ/C Nguyễn Thuỳ Dung – nhóm trưởng

- Đ/C. Bùi Kim Tuyến

- Đ/C. Trần Thị Lan Anh

2.7. Thi hùng biện (1 phòng – 10 SV)

- Đ/C. Bùi Thanh Hoa – nhóm trưởng

- Đ/C. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

- Đ/C. Mai Thị Chín

          3. Chuẩn bị cơ sở vật chất

 Giao cho đồng chí Giàng A Tụa và đồng chí Phạm Việt Hùng chuẩn bị phòng thi (7 phòng); chuẩn bị hoa, nước, loa đài, trang trí.

4. Các cố vấn học tập và các lớp sinh viên

Tổ chức thi Nghiệp vụ sư phạm cấp lớp, lựa chọn đội tuyển đi thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa theo đúng nội dung, thể lệ nói trên.

VI. DỰ KIẾN GIẢI THƯ­ỞNG

Trao các giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và các giải khuyến khích cho mỗi nội dung thi/phòng thi.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo khoa Ngữ văn;

- Phòng KT-TC;

- Các cố vấn học tập;

- Các lớp sinh viên;

- Lưu: VP Khoa.

 

 

T.M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

TS. BÙI THANH HOA

 

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Xử lý tình huống sư phạm

- 01 Giải nhất:  400.000đ

- 01Giải nhì: 300.000đ

- 01Giải ba: 200.000đ

- 03 Giải khuyến khích: 100.000đ

2.Chế tạo đồ dùng dạy học:

- 01 Giải nhất:  400.000đ

- 01Giải nhì: 300.000đ

- 01Giải ba: 200.000đ

- 03 Giải khuyến khích: 100.000đ

3.Trình diễn tác phẩm văn học

- 01 Giải nhất:200.000đ

- 02 Giải nhì:   150.000đ

- 03 Giải ba:     100.000

- 09 Giải khuyến khích: 50.000đ

4. Viết bảng

- 01 Giải nhất:200.000đ

- 02 Giải nhì:   150.000đ

- 03 Giải ba:     100.000

- 09 Giải khuyến khích: 50.000đ

5. Giảng Văn

- 01 Giải nhất: 200.000đ

- 02 Giải nhì: 150.000đ

- 03 Giải ba:  100.000đ

- 12 Giải khuyến khích: 50.000đ

6. Giảng tiếng Việt

- 01 Giải nhất: 200.000đ

- 02 Giải nhì: 150.000đ

- 03 Giải ba:  100.000đ

- 12 Giải khuyến khích: 50.000đ

7. Hùng biện

- 01 Giải nhất: 200.000đ

- 01 Giải nhì: 150.000đ

- 01 Giải ba:  100.000đ

- 08 Giải khuyến khích: 50.000đ

 

 T. J. Logan Jersey