KẾ HOẠCH HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌCTÂY BẮC                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


     KHOA NGỮ VĂN                                                                   Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

   Số: 04 /KH-KNV 2016 - 2017                                          Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi nghiệp vụ sư­ phạm nhằm tăng c­ường hiểu biết, kĩ năng nghiệp vụ sư­ phạm cho sinh viên, tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ s­ư phạm trong khoa..

- Qua Hội thi, Khoa có cơ sở để đánh giá năng lực thực hành, kĩ năng nghiệp vụ s­ư phạm của sinh viên, qua đó rút kinh nghiệm và bổ sung những nội dung, phương pháp rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm cho sinh viên.

2. Yêu cầu

- Sinh viên phải chuẩn bị chu đáo, tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các GV trong Khoa phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng SV chuẩn bị các nội dung thi thiết thực, phù hợp với đặc thù ngành học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          1. Thời gian tổng tuyệt ở Khoa: 16h30 ngày 26/11/ 2016 tại phòng A504

          2. Thời gian thi chính thức: 19h00 ngày 03 tháng 12 năm 2016

                     Địa điểm: Hội trường – Trường Đại học Tây Bắc

III. NỘI DUNG THI

          Gồm 4 nội dung

          1. Chào hỏi

          2. Xử lí tình huống sư phạm

          3. Hiểu biết sư phạm

          4. Tài năng sinh viên (Sáng tạo đồ dùng dạy học/ Kể chuyện/ Thiết kế bài giảng điện tử,…)

IV. HÌNH THỨC VÀ THỂ LỆ THI (Theo quy định của BTC)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

         - Đ/C. Phạm Thị Phương Huyền - Phó Trưởng khoa -  Trưởng ban

          - Đ/C. Ngô Thị Phượng - Trưởng bộ môn VHVN - Phó Ban

- Đ/C. Trần Thị Thanh Hồng - Trưởng bộ môn LL và PP dạy học - ủy viên

- Đ/C. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng bộ môn Tiếng Việt - ủy viên

          - Đ/C. Hà Thị Hải - Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài - ủy viên

          - Đ/C. Lê Thị Hà - Phó trưởng bộ môn Tiếng Việt - ủy viên

2. Tổ giúp việc

          - Đ/C. Giàng A Tụa - Thư kí

          - Đ/C. Phạm Việt Hùng - Thư ký.

          Ban Tổ chức có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thi.

3. Giảng viên phụ trách các nội dung thi

3.1. Chào hỏi

                     - Trịnh Thị Hồng (Nhóm trưởng)

                     - Nguyễn Trung Kiên

                     - Lê Thị Xuân Liên

                     - Nguyễn Thị Lan Phương

                     - Hà Thị Mai Thanh

3.2. Xử lí tình huống sư phạm

                     - Nguyễn Thùy Dung (Nhóm trưởng)

                     - Lò Thị Hồng Nhung

                     - Mai Thị Chín

                     - Trần Thị Lan Anh

                      - Lê Thị Hà

3.3. Hiểu biết sư phạm

                     - Hà Thị Hải (Nhóm trưởng)

                     - Phạm Thị Phương Huyền

                     - Nguyễn Thị Hoa

                     - Nguyễn Diệu Huyền

                     - Ngô Thị Phượng

3.4. Tài năng sinh viên (Sáng tạo đồ dùng dạy học/ Thiết kế GA điện tử/ Kể chuyện, thuyết trình…

                     - Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Nhóm trưởng)

                     - Vũ Minh Đức

                     - Phú Thùy Hương

                     - Nguyễn Ngọc Mai

                     - Bùi Kim Tuyến

          Các GV chủ động thành lập đội tuyển và tổ chức tập luyện từ ngày 27/10/2016.

          Các SV được chọn vào đội tuyển của Khoa phải chấp hành nghiêm túc lịch tập luyện do GV yêu cầu.

          Trên đây là Kế hoạch Thi nghiệp vụ sư phạm cấp Trường của Khoa Ngữ văn năm học 2016 – 2017, đề nghị các GVCB và SV trong Khoa theo dõi để thực hiện.   

                                                                  Phó trưởng khoa

                                                                          (đã kí)

                                                                                       Phạm Thị Phương Huyền

 T. J. Logan Jersey