KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌCTÂY BẮC                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGỮ VĂN                                                                                   Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

Số: 03 /KH-KNV 2016 - 2017

                                                           Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA

NĂM HỌC 2016 – 2017

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi nghiệp vụ sư­ phạm nhằm tăng c­ường hiểu biết, kĩ năng nghiệp vụ sư­ phạm cho sinh viên, tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ s­ư phạm trong Khoa..

- Qua Hội thi, Khoa có cơ sở để đánh giá năng lực thực hành, kĩ năng nghiệp vụ s­ư phạm của sinh viên, qua đó rút kinh nghiệm và bổ sung những nội dung, phương pháp rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm cho sinh viên.

2. Yêu cầu

- Sinh viên phải chuẩn bị chu đáo, tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các nội dung thi phải chuẩn bị kĩ lưỡng, phong phú về nội dung, thiết thực và phù hợp với chư­ơng trình đào tạo.

- Các thành viên trong Ban giám khảo phải đánh giá khách quan, khích lệ được sinh viên trong quá trình tham gia hội thi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 19 tháng 11 năm 2016

          - Địa điểm: Văn phòng khoa và các phòng học tầng 4, tầng 5 khu nhà A

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI T­ƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung thi (gồm 6 nội dung)

- Xử lý tình huống sư phạm

- Hiểu biết sư phạm

- Viết bảng

- Trình diễn tác phẩm văn học

- Giảng Văn

- Giảng Tiếng Việt

2. Đối tượng dự thi: Tất cả SV đang học tập tại Khoa, các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Phần thi xử lý tình huống sư phạm: Mỗi lớp thành lập 1 đội gồm tối đa 7 SV

2.2. Phần thi hiểu biết sư phạm: Mỗi lớp thành lập 1 đội gồm tối đa 5 SV

2.4. Trình diễn tác phẩm văn học: Mỗi lớp cử 2 sinh viên dự thi

2.5.  Viết bảng: Mỗi lớp cử 2 sinh viên dự thi

        2.6. Giảng Văn: Mỗi lớp K54 ĐH, K55 ĐH, K55 CĐ, K56 ĐH cử 02 sinh viên dự thi (SV K57 có thể tham gia nhưng không bắt buộc)

2.7. Giảng Tiếng Việt: Mỗi lớp K54 ĐH, K55 ĐH, K55 CĐ, K56 ĐH cử 02 sinh viên dự thi ((SV K57 có thể tham gia nhưng không bắt buộc).

Lưu ý: Riêng lớp K55 CĐSP Ngữ văn không bắt buộc tham gia nhưng có thể đăng kí dự thi bất kì nội dung nào.

          Các lớp gửi danh sách sinh viên tham dự các nội dung thi về văn phòng Khoa trước ngày 15/11/2016.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỂ LỆ THI

1. Phần thi xử lý tình huống sư phạm

Mỗi đội thi chuẩn bị một tình huống sư phạm dưới hình thức sân khấu hoá (có kèm đáp án) để yêu cầu đội bạn đưa ra phương án xử lý. Phần thi này diễn ra theo từng cặp kế tiếp theo thứ tự bốc thăm giữa các đội.

- Thời gian:

          + Thời gian tối đa của tình huống: 2 phút

          + Thời gian suy nghĩ: 1 phút

          + Thời gian xử lý: 2 phút

          + Thời gian đưa ra đáp án: 2 phút

(Lưu ý: thời gian nội dung này không được sử dụng cho nội dung khác)

- Điểm thi được chấm theo các mục sau

          + Tình huống tốt, nêu được vấn đề sư phạm có tính thời sự, thường gặp.

          + Đáp án hay, giải quyết được tình huống, có tính giáo dục.

          + Xử lý hay, giải quyết được tình huống, có tính giáo dục.

2. Hiểu biết sư phạm

- Mỗi đội cùng trả lời 1 gói câu hỏi gồm 20 câu dạng trắc nghiệm do BTC đưa ra              

- Thời gian suy nghĩ trả lời: 15s

 - Cách thức trả lời: Giơ biển

3. Phần thi trình diễn tác phẩm văn học

          SV có thể chọn 1 trong 2 nội dung sau:

          - Đọc diễn cảm: Mỗi sinh viên dự thi chuẩn bị một văn bản văn học đảm bảo tính tư tưởng, tính giáo dục để đọc diễn cảm. Thời gian tối đa: 03 phút.

          - Kể chuyện: Mỗi sinh viên dự thi chuẩn bị một câu chuyện đảm bảo tính tư tưởng, tính giáo dục để kể. Thời gian tối đa: 03 phút.

4. Phần thi viết bảng

Mỗi thí sinh viết bảng một đoạn văn hoặc đoạn thơ do BTC chuẩn bị, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thời gian thi: 05 phút

5. Phần thi giảng Văn

Mỗi thí sinh tham gia dự thi chuẩn bị trước bài soạn giảng, nộp giáo án dự thi cho Ban Tổ chức trước ngày thi 3 ngày, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thí sinh giảng một nội dung trong bài soạn theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

7. Phần thi giảng tiếng Việt

Mỗi thí sinh tham gia dự thi chuẩn bị trước bài soạn giảng, nộp giáo án dự thi cho Ban Tổ chức trước ngày thi 3 ngày, thứ tự thi theo số báo danh phòng thi.

Thí sinh giảng một đơn vị nội dung kiến thức trong bài soạn theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

          - Đ/C. Phạm Thị Phương Huyền - Phó Trưởng khoa - Trưởng ban

          - Đ/C. Ngô Thị Phượng - Trưởng bộ môn VHVN - Phó Ban

- Đ/C. Trần Thị Thanh Hồng - Trưởng bộ môn LL và PP dạy học - ủy viên

- Đ/C. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng bộ môn Tiếng Việt - ủy viên

          - Đ/C. Hà Thị Hải - Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài - ủy viên

          - Đ/C. Lê Thị Hà - Phó trưởng bộ môn Tiếng Việt - ủy viên

2. Tổ giúp việc

          - Đ/C. Giàng A Tụa - Thư kí

          - Đ/C. Phạm Việt Hùng - Thư ký.

          Ban Tổ chức có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thi.

3. Ban Giám khảo

a. Thành phần Ban Giám khảo của 4 nội dung: Xử lý tình huống sư phạm; Hiểu biết sư phạm; Viết bảng; Trình diễn tác phẩm văn học là tất cả giám khảo của Khoa (gồm 20 đ/c).

          Từng thành viên trong Ban Giám khảo cho điểm độc lập, thư­ kí tổng hợp điểm.

          b. Ban Giám khảo nội dung thi giảng Văn

                    - Đ/C. Trần Thị Thanh Hồng - Nhóm trưởng

                     - Đ/C. Trịnh Thị Hồng

                    - Đ/C. Ngô Thị Phượng

                     - Đ/C. Mai Thị Chín

                    - Đ/C. Hà Thị Hải

          - Đ/C. Phạm Thị Phương Huyền

          - Đ/C. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

          - Đ/C. Phú Thùy Hương

          - Đ/C. Vũ Minh Đức

c. Ban Giám khảo phần thi giảng Tiếng Việt

                    - Đ/C Nguyễn Thuỳ Dung – nhóm trưởng

                     - Đ/C Lê Thị Hà

          - Đ/C. Nguyễn Trung Kiên

          - Đ/C. Trần Thị Lan Anh

          - Đ/C. Lò Thị Hồng Nhung

          - Đ/C. Nguyễn Ngọc Mai

          - Đ/C. Hà Thị Mai Thanh

4. Phân công giảng viên xây dựng thể lệ và hướng dẫn chấm điểm cho các nội dung thi:

          - Viết bảng: Nguyễn Thị Hoa

          - Trình diễn tác phẩm văn học: Trịnh Thị Hồng

          - Xử lí tình huống sư phạm: Nguyễn Trung Kiên

          - Hiểu biết sư phạm: Hà Thị Hải

          - Giảng Văn: Trần Thị Thanh Hồng

          - Giảng Tiếng Việt: Nguyễn Thùy Dung

- Các giảng viên phụ trách xây dựng thể lệ thi, ra đề và đáp án chấm gửi về BTC trước ngày 15/11/2016 cho đồng chí Phạm Thị Phương Huyền (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

          5. Chuẩn bị cơ sở vật chất

 Giao cho đồng chí Giàng A Tụa và đồng chí Phạm Việt Hùng chuẩn bị phòng thi; chuẩn bị hoa, nước, loa đài, trang trí…

6. Các cố vấn học tập và các lớp sinh viên

Tổ chức thi Nghiệp vụ sư phạm cấp lớp, lựa chọn đội tuyển đi thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa theo đúng nội dung, thể lệ nói trên.

VI. DỰ KIẾN GIẢI THƯ­ỞNG

Trao các giải: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho mỗi nội dung thi.

          Trên đây là Kế hoạch Thi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa của Khoa Ngữ văn năm học 2016 – 2017, đề nghị các GVCB và SV trong Khoa theo dõi để thực hiện.

                                                                    

Phó trưởng khoa

                                                         (đã kí)

                                              Phạm Thị Phương Huyền

 

 

 

 T. J. Logan Jersey